Megatrons"Meet our Team"

Rohit Gupta
Sayan Modak
Sk Aquib
Abhijit Paul
Rohon Roy
Avipsa Roy Chowdhury
Chandrima Ghatak
Kumari Vishnupriya
Md. Iqbal Hossain
Rajjyoti Roy
Rohan Tripathi
Rajashree Banerjee
Rohit Ranjan
Rohit Shaw
Vikrant Rath
Sayan Kumar Sahoo
Sayan Bakuli
Ashish Kumar
Anupam Singh
Sandipan Dey
Avirup Chowdhury
Prashant Jaiswal
Subham Sen
Rishab Saha
Rishobh Das
Akanksha Sahay
Saurav Bhakta
Reshab Chandra
Faraz Ahmed
Sagnik Gupta
Abhraneil Basu
Rohit Kumar Roy
Bhaskar Ghosh
Rajdeep Senapati
Sakshi Jaiswal
Arunava Sengupta
Vinit Pandey
Shashank Kumar
Ashish Kumar Singh
Shubham Raj Shaw
Swaraj Singh
Raman Trivedi
Kuntal Roy
Ankita Singh
Satyam Kumar
Shalini Singh
Shubham Tiwary
Joyeeta Das
Thirumala Kothari
Rahul Kumar
Amit Kumar Prajapati